אודות המחלקה לממשל ורעיון מדיני

ראש המחלקה: ד"ר ישראל ויסמל - מנור

מרכזת המחלקה: גב' מירי פיינרמן

המחלקה לממשל ומחשבה מדינית באוניברסיטת חיפה היא מהמרכזים המובילים בישראל במחקר ולימוד של פוליטיקה השוואתית, פוליטיקה ישראלית, ומחשבה מדינית. חוקרי ומורי המחלקה מתמקדים בנושאים העומדים בראש סדר היום המדיני והמחקרי בישראל ובעולם: התנהגות פוליטית ודפוסי הצבעה, יחסים אתניים  וזהות לאומית, טרור ואלימות פוליטית, הפרטה וגלובליזציה, פסיכולוגיה פוליטית, פדרליזם ושיטות משטר, חברה אזרחית, מוסר ואתיקה בעת קונפליקט, מגדר ומבנה המשפחה. במחלקה פועלים מומחים לנושאים אזוריים כגון המזרח התיכון, אמריקה ואירופה, ומזרח אסיה.
המחלקה מציעה מספר קורסים מרכזיים בתוכנית הלימודים הכללית של בית הספר ובהם קורסי המבוא בממשל ופוליטיקה, מבוא למחשבה פוליטית והמערכת הפוליטית הישראלית. סגל המחלקה ממלא במשך השנים האחרונות תפקידים מרכזיים בהוראת שיטות מחקר בבית הספר. בשנים האחרונות אנו מדגישים יותר ויותר את חשיבות הלימודים המתקדמים (לתאר מוסמך ודוקטור) ומעניקים כלי מחקר, כתיבה וחשיבה ביקורתית לסטודנטים שלנו לתואר בוגר (ראשון). תשומת לב מיוחדת להכשרתם וקידומם של התלמידים לתארים מתקדמים, תלמידים שהם משאב חשוב בקידום ההוראה והמחקר במחלקה, בבית הספר ובאוניברסיטה.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper