תכנית המנהלים ללימודי מוסמך במינהל ומדיניות ציבורית
shiltonwebbanner

קורסי הלימוד

התוכנית כוללת 13 קורסים, המצטברים לכדי סך של 42 שש"ס.

הקורסים מועברים על ידי מרצים מובילים במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית של בית הספר למדעי המדינה, אשר זכתה להערכת איכות ההוראה הטובה בישראל.

הקורסים מכסים שלושה אשכולות ידע עיקריים:

  • אשכול תשתיות / יסודות

האשכול כולל קורסי יסוד בתחומי הממשל, הפוליטיקה והחברה בישראל ובעולם, לרבות היבטים מנהליים וכלכליים. האשכול מתמקד ביצירת קשרי גומלין בין תחומי הידע השונים ובייצור מסגרת מושגית משותפת לדיון בין-תחומי שיהווה תשתית ללימודי ההמשך.

  • אשכול מדיניות

במסגרת אשכול המדיניות הסטודנטים רוכשים ידע וכלים להבנת תהליכי קביעת מדיניות ציבורית, פיתוחה, יישומה ומימושה וכן הערכתה לצורך ביקורת. אשכול זה מסייע לסטודנטים לפתח יכולות בתחום עיצוב מדיניות משלב הקניית היסודות המושגיים, הבנתם והערכתם של שלבי תכנון המדיניות, תוך שימוש בניתוח מקרי בוחן. במסגרת זו נלמדים נושאים הקשורים לכתיבת ניירות עמדה לפרויקט מדיניות, מעיצוב החזון ועד למימוש בשטח.

  • אשכול מנהיגות וניהול

אשכול מנהיגות וניהול מתמקד בניתוח סוגיות מנהיגות תוך מתן כלים להתמודדות עם דילמות ואתגרים הניצבים בפני מנהלים ופיתוח תפישת מנהיגות אישית. הסטודנטים רוכשים כלים ניהוליים מתקדמים להתמודדות עם סוגיות מתחום הפסיכולוגיה הארגונית ולהעצמת ההון האנושי ככלי בפיתוח ויישום מדיניות.

קורסים מיוחדים

* במסגרת התוכנית, הסטודנטים נדרשים להשלים פרקטיקום מעשי בהיקף של 4 שש"ס. הפרקטיקום הינו הזדמנות עבור הסטודנטים ליישם את הנלמד בסדנת ניתוח מדיניות, באמצעות כתיבת דו"ח ניתוח מדיניות בנושא ספציפי הקשור לתחום עיסוקם או מקום עבודתם. הסטודנטים יתחילו את הפרקטיקום לקראת סיום הסמסטר השני ללימודיהם ויוכלו להגיש את הדו"ח עד ארבעה חודשים לאחר סיום סמסטר הקיץ.

* 3 מבין הקורסים בתואר הינם קורסים מתוקשבים (הקלטות המועלות לאתר הקורס ונלמדות על ידי הסטודנטים בזמנם החופשי). מתכונת זו מאפשרת לסטודנטים שלנו לנהל את זמנם טוב יותר כך שתוכלו לסיים את התואר בפרק זמן קצר יותר.