מלגות בית הספר לכל התארים

מלגת "אהבת עולם"

ahavat olam scholarshipמלגת "אהבת עולם" הינה מלגה ייחודית ובלעדית לאוניברסיטת חיפה. מתאימה לסטודנטים חדשים בתארים ראשון, שני, שלישי או מכינה, וניתן לקבלה בכל אחת משנות הלימודים. מיועדת למסיימי שירות צבאי או שירות לאומי מלא. בכל שנה מקבלים 2,000 דולר לשנת לימודים. תנאי קבלת המלגה:

  • השתתפות בקורס אקדמי המקנה נקודות זכות - 2 שש"ס.
  • השתתפות בקורס העשרה - 2 שש"ס.
  • השתתפות בפעילות חברתית (מפגשים, סיורים וכו') - 24 שעות.

*ניתן לקחת מלגות אחרות בנוסף למלגת אהבת עולם.

למידע נוסף על המלגה, יש לפנות אל טלפון *6569, מייל Mokedmeida@univ.haifa.ac.il או ווטסאפ 04-8288680

 

מלגות לתלמידי תואר ראשון

* כל המידע נכון לנרשמים לשנת תשפ"ג.

1. מלגת הצטיינות של ביה"ס למדעי המדינה - בית הספר למדעי המדינה מעניק מלגה נדיבה לתלמידי תואר ראשון בשנת הלימודים הראשונה, למתקבלים בעלי ציון פסיכומטרי משוקלל 650 ומעלה. המלגה מציעה מענק בסך 3000 ש"ח למימון הלימודים. מתן המלגה מותנה במימוש הלימודים במדעי המדינה, והרכבת מערכת שעות.

2. מלגת הדיקנאט לבעלי פסיכומטרי 600+ - האוניברסיטה מעניקה מלגות לסטודנטים שילמדו במדעי המדינה בתואר ראשון (תואר ראשון שנה ראשונה, ללא תארים קודמים), אשר הינם בעלי ציון פסיכומטרי גולמי בהתאם לפירוט הבא:

פסיכומטרי גולמי 600 - 624 זכאים למלגה עד 35% משכ"ל של שנה א' (ללא תשלומים נילווים)

פסיכומטרי גולמי 729- 625 - זכאים למלגת 50% משכ"ל של שנה א' (ללא תשלומים נילווים).

פסיכומטרי גולמי 730 ומעלה – זכאים למלגת 100% משכ"ל של שנה א' (ללא תשלומים נילווים).

במהלך החודש הראשון של תחילת שנת הלימודים היחידה למלגות של הדיקנאט בודקת את עמידתם של הסטו' בקריטריוני הסף הבאים: המלגה תוענק אך ורק לסטודנטים חדשים אשר שנה א' מהווה את שנת הלימודים הראשונה שלהם באוניברסיטת חיפה והינם סטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה ולא בשלוחותיה. רישום ל-30 נ"ז לפחות בשנת הלימודים בו התחיל הסטודנט את לימודיו, ומעמד אקדמי מן המניין. העומדים בקריטריונים יקבלו מכתב נוסף ובו פירוט על אופן מימוש המלגה (יהא עליהם להירשם לפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות).

*תקנון המלגות המלא בדיקנאט הסטודנטים, ייתכנו שינויים. 

לפרטים נוספים נא לפנות לגב' נועה אברהם, מרכזת לימודי תואר ראשון. טל' 04-8240561.

 

מלגות לתלמידי תואר שני

1. המלגות מוצעות לסטודנטים במסלול המחקרי של התואר השני, בתחומים: ממשל ורעיון מדיני, יחסים בינלאומיים, ומנהל ומדיניות ציבורית.

המלגה תינתן בהתאם לשיקול החלטת וועדת המלגות של כל מחלקה. לפרטים מלאים לחצו כאן.

ניתן גם לפנות למרכזות התואר השני במחלקות:

גב' מירי פיינרמן, המחלקה לממשל ורעיון מדיני

גב' בלה בוטניק, המחלקה ליחסים בינלאומיים

גב' אורלי משה, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

2. מלגות הרשות ללימודים מתקדמים לתלמידי תואר שני - למידע נוסף לחצו כאן, ובחרו בקטגוריה "מלגות" בתפריט העליון.

3. אתר המחקר של הפקולטה המרכז מידע על כלל המלגות הניתנות מטעם האונ' ומחוצה לה.

 

מלגה לתלמידי מסלול ההשלמות לדוקטורט (מחקר מקדים)

למידע מלא על המלגה לשנת תשפ"ג לחצו כאן.

 

מלגות לתלמידי דוקטורט

1. תלמידי הדוקטורט פטורים מתשלום שכר לימוד במשך שלוש השנים הראשונות בדוקטורט. מותנה בתקינות אקדמית, לא כולל תשלומים נלווים.

תמריצים נוספים לתלמידי הדוקטורט:

  • אפשרות לקבלת משרות תרגול במהלך הלימודים.
  • מגוון מלגות מטעם הרשות ללימודים מתקדמים וגופים חיצוניים.
  • מימון השתתפות בכנסים.

2. מלגות בית הספר למדעי המדינה לדוקטורנטים מצטיינים - עד 30,000 ש"ח. למידע מלא על המלגה לחצו כאן. המעוניינים - יש ליצור קשר עם גב' נועה אברהם, מרכזת לימודי הדוקטורט.

3. מלגות הרשות ללימודים מתקדמים לתלמידי תואר שלישי (דוקטורט) - למידע נוסף לחצו כאן, ובחרו בקטגוריה "מלגות" בתפריט העליון.

4. תכנית "עידית" לדוקטורנטים מצטיינים

תכנית העשרה ללימודי הדוקטורט, המיועדת לדוקטורנטים מעולים, בעלי סקרנות ונכונות להתפתח בתחומים מתודולוגיים ותאורטיים מגוונים, ומסוגלים להציע מחקרים פורצי דרך. למתקבלים מובטחת מלגת קיום יוצאת דופן, הכשרה בהוראה אוניברסיטאית, הכשרה מתודולוגית מגוונת, מימון השתתפות בכנסים, הכוונה לפיתוח קריירה אקדמית ופוסט-דוקטורט, הכוונה לבניית תיק פרסומים במהלך הדוקטורט ותוכנית העשרה מרתקת. עדיפות תינתן למועמדים אשר עבודתם תשלב ידע ו/או שיטות משני תחומים שונים במדעי החברה.

לפרטים ופניות: רכזת התוכנית ד"ר ואלרי איסק  idit@hevra.haifa.ac.il , visaak@poli.haifa.ac.il לאתר התכנית לחצו כאן.

למידע נוסף על מלגת עידית לחצו כאן.

5. אתר המחקר של הפקולטה המרכז מידע על כלל המלגות הניתנות מטעם האונ' ומחוצה לה.

מלגות לסטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט

מלגות לתואר שלישי מוקצות על ידי הרשות ללימודים מתקדמים בהתאם להמלצת בית הספר. הן כוללות סיוע בתחומים הבאים: מלגות השתלמות לתלמידי מחקר שלב א', מלגות השתלמות לתלמידי מחקר שלב ב', קרן למימון מחקרים לתלמידי מחקר, מענק פרסום פרק/ספר/מאמר, מענק השתתפות בכנס מדעי או מקצועי, מענק מחקר מיוחד לעידוד הגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות תחרותיות, מלגת מחקר/השלמות ע'ח תקציב מחקר.

בנוסף, יעניק ביה"ס לתלמידים העומדים בקריטריונים הנדרשים מלגות,  וישבץ אותם במשרות תרגול (במידת האפשר).

כמו כן, ניתן להגיש מועמדות למלגת נשיא המיועדת למסלול ישיר לדוקטורט. מטרתה של מלגה נדיבה זו לאפשר לסטודנטים המצטיינים ביותר במסלול להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולמחקר וליצור תנאים מיטביים שיאפשרו להם סיום לימודים מוצלח בפרק זמן של 4 עד 5 שנים. בנוסף יקבלו הסטודנטים מלגת שכ"ל ל 5- שנות הלימוד בהתאם לתקנון הרל"מ. מטרתן של מלגות אלה לאפשר לסטודנטים המצטיינים ביותר במסלול, להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולמחקר וליצור תנאים מיטביים שיאפשרו להם סיום לימודים מוצלח בפרק זמן של 4 עד 5 שנים. מועמדות למלגה זו ניתן להגיש בסמסטר א' בלבד. המלגה היא שנתית. לפרטים נוספים לחצו כאן.

 

 

 

 

 

 

 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8240561

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2019. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית