מלגות בית הספר לתואר ראשון ושני

מלגות לתלמידי תואר ראשון

1. בית הספר למדעי המדינה מעניק מלגות לתלמידי תואר ראשון - למתקבלים לשנה"ל תשע"ט, בעלי ציון פסיכומטרי משוקלל 650 ומעלה.

המלגה מציעה מענק נדיב, למימון הלימודים. מתן המלגה מותנה במימוש הלימודים במדעי המדינה, עמידה בתנאי ממוצע בשנה א' במדעי המדינה, ועמידה בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב' בחוג הלימודים השני.

לפרטים נוספים נא לפנות לגב' נועה אברהם, מרכזת לימודי תואר ראשון. טל' 04-8240561.

סטודנטים הזכאים למלגת ביה"ס למדעי המדינה, אשר עומדים בקריטריונים המפורטים מטה, יקבלו מלגה נוספת:

2. האוניברסיטה מעניקה מלגות לסטודנטים שילמדו במדעי המדינה בתואר ראשון בשנת תשע"ט, אשר הינם בעלי ציון פסיכומטרי גולמי בהתאם לפירוט הבא:

  1. פסיכומטרי גולמי 600-699 – זכאים למלגה עד 35% שכ"ל או 50% משכ"ל (ללא תשלומים נילווים) בחוגים המפורטים בקישור הבא: https://www.haifa.ac.il/images/pdf/psycometric.pdf
  2. פסיכומטרי 700-729 - זכאים למלגת 50% משכ"ל (ללא תשלומים נילווים).
  3. פסיכומטרי 730 ומעלה – זכאים למלגת 100% שכ"ל (ללא תשלומים נילווים).
  4. במהלך החודש הראשון של תחילת שנת הלימודים היחידה למלגות של הדיקנאט בודקת את עמידתם של הסטו' בקריטריוני הסף הבאים: רישום ל-30 נ"ז לפחות בתשע"ט ומעמד אקדמי מן המניין. העומדים בקריטריונים יקבלו מכתב נוסף ובו פירוט על אופן מימוש המלגה (יהא עליהם להירשם לפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות).

*תקנון המלגות המלא בדיקנאט הסטודנטים, ייתכנו שינויים. טלפון לבירורים: 04-8288034

 

מלגות לסטודנטים במסלול מחקרי של תואר שני

בתחומים: ממשל ורעיון מדיני, יחסים בינלאומיים, ומנהל ומדיניות ציבורית.

המלגה תינתן בהתאם לשיקול החלטת וועדת המלגות של כל מחלקה.

לפרטים נוספים, פנו למרכזות התואר השני במחלקות:

גב' מירי פיינרמן, המחלקה לממשל ורעיון מדיני

גב' בלה בוטניק, המחלקה ליחסים בינלאומיים

גב' אורלי משה, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

 

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper