מלגות לתלמידי תואר ראשון

 

1. מלגת הצטיינות של ביה"ס למדעי המדינה - בית הספר למדעי המדינה מעניק מלגה על סך 5000 ש"ח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בסוף שנת הלימודים הראשונה. המלגה מותנית בעמידה בתנאי הסף לקבלת המלגה. יינתנו עד 5 מלגות בכל שנת לימודים.

2. מלגת הדיקנאט לבעלי פסיכומטרי 600+ - האוניברסיטה מעניקה מלגות לסטודנטים שילמדו במדעי המדינה בתואר ראשון (תואר ראשון שנה ראשונה, ללא תארים קודמים), אשר הינם בעלי ציון פסיכומטרי גולמי בהתאם לפירוט הבא:

פסיכומטרי גולמי 620- 644זכאים למלגה עד 35% משכ"ל של שנה א' (ללא תשלומים נילווים)

פסיכומטרי גולמי 729- 645- זכאים למלגת 50% משכ"ל של שנה א' (ללא תשלומים נילווים).

פסיכומטרי גולמי 730 ומעלה – זכאים למלגת 100% משכ"ל של שנה א' (ללא תשלומים נילווים).

במהלך החודש הראשון של תחילת שנת הלימודים היחידה למלגות של הדיקנאט בודקת את עמידתם של הסטו' בקריטריוני הסף של המלגה, ותפנה לזכאים. תקנון המלגות המלא בדיקנאט הסטודנטים, ייתכנו שינויים. 

לפרטים נוספים נא לפנות לגב' נטלי איוונוב קיבר, מרכזת לימודי תואר ראשון. טל' 04-8249081.