סגל אקדמי

 • ראש ביה"ס למדעי המדינה
 • פרופ' דנה ושדי
 • תחומי עניין: עבודת צוות וניהול צוותים, ניהול ומדיניות שירותי בריאות, תהליכי איכות ומצוינות בארגונים, התנהגות ארגונית ומתודולוגיה
 • מיקום: משרד: 4032, בניין מדרגה
 • טלפון: טלפון: 04-8240584 | טלפון פנימי: 52584
 • ד"ר ואלרי איסק
 • תחומי עניין: אקלים ארגוני, תהליכי איכות בארגונים, ניהול ביצועים, ארגוני בריאות.
 • מיקום: משרד: 4003, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8288145
 • אתר אישי: Visit Website
 • יחסים בינלאומיים
 • ד"ר דורון אלה
 • תחומי עניין: מדיניות החוץ ופוליטיקה של סין, יחסי סין-ארה"ב וסין-ישראל, ארגונים בינלאומיים, דפוסי השתתפות של סין בארגונים בינלאומיים, מאפיינים מבניים של ארגונים בינלאומיים בהנהגת סין, כלכלה פוליטית בין-לאומית, מדיניות ההשקעות של סין, מנגנונים לפיקוח על השקעות זרות, תיאוריות של עיצוב מוסדי, בנקים אזוריים לפיתוח.
 • מיקום: משרד: 4020, בניין מדרגה
 • אתר אישי: Visit Website
 • ד"ר סער אלון ברקת
 • תחומי עניין: מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית, עמדות אזרחים כלפי ארגונים ציבוריים ואמון הציבור, היענות של ארגונים ציבוריים ללחצים מהציבור ומפוליטיקאים, השימוש של ארגונים ציבוריים באלגוריתמים ובטכנולוגיות של בינה מלאכותית, מערכי מחקר ניסויים במינהל ציבורי.
 • מיקום: משרד: 4013, בניין מדרגה
 • אתר אישי: Visit Website
 • ראש המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית
 • פרופ' איתי בארי
 • תחומי עניין: שלטון ודמוקרטיה מקומית, ניהול ציבורי, אי שוויון מרחבי, אזוריות, משבר והבראת ארגונים ציבוריים.
 • מיקום: משרד: 4027 , בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8288681
 • אתר אישי: Visit Website
 • יחסים בינלאומיים
 • ד"ר עמנואל בלנק
 • תחומי עניין: מדיניות חוץ, מדיניות חוץ של האיחוד האירופי, יחסים טרנסאטלנטיים, יחסי ישראל-אירופה, רגשות ביחב׳׳ל, ביטחון אונטולוגי
 • אתר אישי: Visit Link
 • ממשל ורעיון מדיני
 • ד"ר איילת בנאי
 • תחומי עניין: פוליטיקה אירופאית והשוואתית, דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, פוליטיקה של זהות, תיאוריה פוליטית, זכויות מיעוטים, הזכות להגדרה עצמית
 • מיקום: משרד: 4012, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240081
 • ממשל ורעיון מדיני
 • פרופ' אסעד גאנם
 • תחומי עניין: פוליטיקה השוואתית,יחסים אתניים,חברות מפולגות, פוליטיקה של זהויות, פוליטיקה מזרח תיכונית ועולם ערבי, פוליטיקה ישראלית ומיעוט ערבי בישראל.
 • מיקום: משרד: 4029, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8249095
 • אתר אישי: Visit Link
 • ממשל ורעיון מדיני
 • ד"ר גל גרזון
 • תחומי עניין: היסטוריה של הרעיון המדיני, ליברליזם, ריאליזם פוליטי, הממשק בין מדעי המדינה ותיאוריה פסיכולוגית, לאומיות ודמוקרטיה, ביקורת הדמוקרטיה.
 • מיקום: משרד: 4008, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240080
 • ממשל ורעיון מדיני
 • ד"ר רוני הירש
 • תחומי עניין: תיאוריה פוליטית, היסטוריה של מחשבה כלכלית ומדינית, אי שוויון וצדק חלוקתי, סיכון ופיננסיאליזציה, תנועות חברתיות וצדק סביבתי.
 • מיקום: משרד: 4019 א', בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8249095 | טלפון פנימי: 53095
 • אתר אישי: Visit Website
 • ממשל ורעיון מדיני
 • ד"ר לירן הרסגור
 • תחומי עניין: התנהגות פוליטית, פוליטיקה אלקטורלית, פוליטיקה השוואתית, דעת קהל, מגדר ופוליטיקה, סוציאליזציה פוליטית והבדלים בין-דוריים.
 • מיקום: משרד: 4023, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240047
 • אתר אישי: Visit Website
 • ממשל ורעיון מדיני
 • פרופ' אנבל הרצוג
 • תחומי עניין: תיאוריה פוליטית, פילוסופיה יהודית מודרנית, אתיקה ופוליטיקה.
 • מיקום: משרד: 4025, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8249094
 • אתר אישי: Visit Website
 • מינהל ומדיניות ציבורית
 • פרופ' ערן ויגודה-גדות
 • תחומי עניין: מנהל ומדיניות ציבורית, יחסי אזרחים ושלטון, ממשל, בירוקרטיה ודמוקרטיה, התנהגות ארגונית וניהול ציבורי.
 • מיקום: משרד: 4033, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240331
 • אתר אישי: Visit Website
 • ישראל ויסמל - מנור
 • פרופ' ישראל ויסמל - מנור
 • תחומי עניין: התנהגות פוליטית, קמפיינים ובחירות, דעת קהל, תקשורת פוליטית, פוליטיקה אמריקאית.
 • מיקום: משרד: 4018, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8288684 | פנימי 58684
 • אתר אישי: Visit Website
 • פרופ' ניסים כהן
 • תחומי עניין: כלכלה פוליטית, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי, מדינת הרווחה, מדיניות חברתית ומדיניות בריאות.
 • מיקום: משרד: 4024, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240514 | טלפון פנימי: 52514
 • אתר אישי: Visit Website
 • ראש המחלקה ליחסים בינלאומיים
 • ד"ר כרמלה לוטמר
 • תחומי עניין: חקר מלחמות, קבלת החלטות אסטרטגיות, מנהיגות, תהליכי משא ומתן במשבר, ותיווך בסכסוכים בינלאומיים ובמלחמות אזרחים.
 • מיקום: משרד: 4017, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240442 | טלפון פנימי: 52442
 • יחסים בינלאומיים
 • פרופ' זק לוי
 • תחומי עניין: יחסים בינלאומיים, היסטוריה דיפלומטית, היסטוריה של מדיניות החוץ של ישראל, היסטוריה של המלחמה הקרה.
 • מיקום: משרד: 4020, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240933 | פנימי 52933
 • מינהל ומדיניות ציבורית
 • פרופ' שלמה מזרחי
 • תחומי עניין: מדיניות ציבורית, ניהול ציבורי, כלכלה פוליטית, קבלת החלטות ופתרון קונפליקטים, עמדות ציבור ואמון בסקטור הציבורי, יחסי עבודה ושוק העבודה, אתיקה ואחריות ציבורית, פעולה קולקטיבית ומחאה, מדינת הרווחה, שינויים מוסדיים ורפורמות, ניהול וחקר ביצועים.
 • מיקום: משרד: 4033, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240709 | פנימי 52709
 • ד"ר רותם מילר-מור אטיאס
 • תחומי עניין: מנהל ציבורי, ניהול ציבורי, מוטיבציה לשירות ציבורי, התנהגות ארגונית.
 • מיקום: משרד: 4003, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8288682 | טלפון פנימי: 58682
 • ראש המחלקה לממשל ורעיון מדיני
 • ד"ר דורון נבות
 • תחומי עניין: שחיתות פוליטית, ביטחון לאומי, תיאוריה דמוקרטית, משטר וחברה בישראל.
 • מיקום: משרד: 4021, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8248037 | פנימי 58037
 • אתר אישי: Visit Website
 • יחסים בינלאומיים
 • ד"ר אהוד ערן
 • תחומי עניין: תיאוריה של יחב"ל, סכסוכים ויישוב סכסוכים.
 • מיקום: משרד: 4007, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8288289 | פנימי 58289
 • אתר אישי: Visit Website
 • מנהל ומדיניות ציבורית
 • ד"ר עליזה פורמן-רבינוביץ
 • תחומי עניין: מגדר ומדיניות ציבורית, ייצוג, פוליטיקה מקומית, מדיניות הגיוון, מגדר ופוליטיקה.
 • מיקום: משרד: 4019, בניין מדרגה
 • אתר אישי: Visit Link
 • יחסים בינלאומיים
 • ד"ר ניצן פלדמן
 • תחומי עניין: כלכלה פוליטית בינלאומית, מסחר בינלאומי; כלכלה פוליטית במזרח התיכון, שיטות מחקר כמותיות בחקר היחסים הבינלאומיים.
 • מיקום: משרד: 4030, בניין מדרגה
 • אתר אישי: Visit Website
 • ממשל ורעיון מדיני
 • ד"ר מיכאל פרידמן
 • תחומי עניין: פוליטיקה השוואתית, דת ופוליטיקה, תהליכי קונפליקט, ניתוח טקסטים, מתודולוגיה.
 • מיקום: משרד: 4015, בניין מדרגה
 • אתר אישי: Visit Website
 • דיקן הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר
 • פרופ' דפנה קנטי
 • תחומי עניין: קונפליקטים, פסיכולוגיה פוליטית, יחסים בין קבוצות, סובלנות פוליטית, פוליטיקה של איום ופוליטיקה ישראלית.
 • מיקום: משרד: 4032 בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8249343
 • אתר אישי: Visit Website
 • ממשל ורעיון מדיני
 • פרופ' אביעד רובין
 • תחומי עניין: פוליטיקה של זהויות, תיאוריה דמוקרטית, מדיניות שפות בחברות דמוקרטיות, דת ומדינה בחברות דמוקרטיות.
 • מיקום: משרד: 4019, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240388 | טלפון פנימי: 52388
 • מינהל ומדיניות ציבורית
 • ד"ר יניב ריינגוורץ
 • תחומי עניין: כלכלה ציבורית ופוליטית, מדיניות ציבורית, כלכלת השלטון המקומי, כלכלת סביבה.
 • מיקום: משרד: 4014, בניין מדרגה
 • אתר אישי: Visit Website
 • ד"ר אסף תורג'מן
 • תחומי עניין: יחסי דת ומדינה, שסעים חברתיים בישראל, משיחיות פוליטית, תיאוריה פוליטית.
 • מיקום: משרד: 4006, בניין מדרגה