סגל מנהלי

מנהלת בית הספר

 • קרן השמשוני
 • מיקום: משרד: 4032, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8249082 | טלפון פנימי: 53082
 • מרכזת מזכירות בית הספר למדעי המדינה
 • ניצן לישנסקי
 • מיקום: משרד: 4032, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240599 | טלפון פנימי: 52599

תכניות תואר ראשון

 • מרכזת לימודי תואר ראשון
 • נטלי איוונוב קיבר
 • מיקום: משרד: 4034, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8249081 | טלפון פנימי: 53081
 • מזכירת לימודי תואר ראשון
 • שירן וסרמן פסו
 • מיקום: משרד: 4032, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240048 | טלפון פנימי: 52048
 • מרכזת תכנית חובלים
 • לנה פרידמן - לכמן
 • מיקום: משרד: 4034 א', בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8288243 | טלפון פנימי: 58243

תכניות תואר שני - מצפן

 • אחראית תכניות תואר שני ותכנית פכ"מ
 • נועה אברהם
 • מיקום: משרד: 4004 א', בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240561 | טלפון פנימי: 52561
 • מזכירת לימודי תואר שני - לימודי ביטחון לאומי
 • חדוה איזנשטיין
 • מיקום: משרד: 4006 , בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8288291 | טלפון פנימי: 58291
 • מרכזת המחלקה לממשל ורעיון מדיני ומרכזת לימודי תואר שני בממשל <br> רעיון מדיני והתכנית הבינלאומית ללימודי ביטחון לאומי
 • מירי פיינרמן - אשובה
 • מיקום: משרד: 4004, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240019 | טלפון פנימי: 52019
 • מרכזת המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, מרכזת לימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית
 • אורלי משה
 • מיקום: משרד: 4004 ב', בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8249089 | טלפון פנימי: 53089
 • מרכזת תכניות הביטחון הלאומי
 • בת אל שטיין
 • מיקום: משרד: 4005, בניין מדרגה
 • טלפון: 04-8240152 | טלפון פנימי: 52152

תוכניות מחקריות

 • גב' טליה אסבן–יחיעם
 • טלפון: 04-8249093