המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

ראש המחלקה: פרופ' איתי בארי

מרכזת המחלקה: גב' אורלי משה

מינהל, מדיניות ציבורית וניהול ציבורי מעולם לא היו חשובים יותר לחברה בטוחה ומשגשגת. האתגרים הניצבים בפני ממשלות וארגונים ציבוריים בעולם מגוונים ומשתנים ללא הרף, וביתרר שאת, בחברה הישראלית. חלקם הגדול נובע מהתרחשויות מרחיקות לכת הקשורות בשינויים חברתיים, פוליטיים, כלכליים, אידאולוגיים, סביבתיים וטכנולוגיים, ובעקבותיהם מתפתחות פרקטיקות מודרניות של ניהול ציבורי וצורך במדיניות מותאמת זמן ומקום. חוסנה של החברה הישראלית, עתידה הכלכלי והביטחוני ואופייה הדמוקרטי תלויים במידה רבה באיכות המקצועית של הדרגים המקצועיים הבכירים, דרגי הביניים והדרגים הזוטרים יותר, המופקדים על ניהול המיגזר הציבורי והמערכות הציבוריות. בסופו של יום, בינוניות ציבורית גובה את המחיר הגבוה ביותר, חיי אדם. לכן, המציאות מחייבת פיתוח, הצמחה ושימור של מנהיגות ציבורית מתקדמת, שתשלוט היטב בכלי הניהול הציבוריים, אך בעיקר תבין את תפקידו החיוני של המנהל הציבורי בעיצוב פני החברה והמדינה. המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית בבי"ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה מצוינות אקדמית והשפעה על המרחב הציבורי בישראל. תחום המנהל הציבורי באוניברסיטת חיפה קפץ לאחרונה 53 מקומות בדירוג שנגחאי העולמי, הוא ניצב כעת במקום הראשון בישראל ובמקום ה-37 בעולם מבין מאות אוניברסיטאות. בתוך כך, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית פועלת לקדם את המחקר בתחום ולספק ידע תיאורטי ופרקטי לעובדי המינהל הציבורי, למנהלים ומעצבי מדיניות, לסטודנטים ולתלמידי מחקר. אנו מאמינים כי תיאוריה שאינה מחוברת לשטח אינה תיאוריה מוצלחת. אנו גם מאמינים כי מחקר אינטר-דיסציפלינרי, מוכוון פתרון בעיות ומכוון ערכים הוא הבסיס ללימודי מינהל .ומדיניות ציבורית

תוכניות

תכנית מחקרית במנהל ומדיניות ציבורית
תכנית מחקרית במנהל ומדיניות ציבורית
תכנית לא מחקרית במנהל ומדיניות ציבורית
תכנית לא מחקרית במנהל ומדיניות ציבורית
תכנית התמחות בביקורת פנימית וציבורית
תכנית התמחות בביקורת פנימית וציבורית
תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי
תכנית התמחות במנהל השלטון המקומי
תכנית המנהלים ללימודי מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית Executive MPA
תכנית המנהלים ללימודי מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית Executive MPA
תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי
תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי
תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)
תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)
תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל ומדיניות ציבורית
תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל ומדיניות ציבורית