המחלקה ליחסים בינלאומיים

ראש המחלקה: ד"ר כרמלה לוטמר

המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה הוקמה בשנת 2000 במסגרת בית הספר למדעי המדינה. תוכנית הלימודים של המחלקה נועדה להקנות לתלמידיה ידע רחב בהיסטוריה ובתיאוריה של היחסים הבינ'ל, וידע ספציפי באחד ממספר תחומי משנה בהם ניתן יהיה להתמקד: תיאוריה של היחסים הבינ"ל, מדיניות חוץ, בטחון לאומי ואסטרטגיה, דיפלומטיה ופתרון קונפליקטים, יחב"ל של המזרח התיכון, לאומיות ורב-תרבותיות ביחב"ל.

בנוסף להקניית ידע סובסטנטיבי בתחומים אלו ובנושאים אחרים (צדק בינ"ל, כלכלה פוליטית בינ"ל, מדיניות חוץ אמריקאית, ועוד), נועדה תוכנית הלימודים להכשיר את תלמידיה למחקר מתקדם באמצעות מגוון מתודולוגיות, הכוללות: שיטות איכותניות-היסטוריות, שיטות כמותיות-סטטיסטיות, שיטות טקסטואליות, בניית מודלים, סימולציות מחשב.

המחלקה מציעה מגוון רחב של קורסיםבתחומים שונים. בנוסף מציעה המחלקה מגוון תכניות התמחות, ביניהן: תכנית ללימודי דיפלומטיהתכנית התמחות אקזקוטיבית בניהול משא ומתן וקבלת החלטות. הסטודנטים במחלקה יוכלו לעשות שימוש בספריית האוניברסיטה, הידועה במצויינותה, המכילה יותר מאגרי מידע, ספרים וכתבי עת בתחום היחב"ל מכל ספריה אוניברסיטאית אחרת בארץ. כל כתבי העת המרכזיים הדרושים לצורך הוראה ומחקר נמצאים כאן ומתעדכנים באופן שוטף. המחלקה רואה חשיבות רבה בטיפוח דור העתיד של החוקרים בתחום היחב"ל.

סמינרים מחלקתיים - יש לפנות לרכזת המחלקה לקבלת מידע על הסמינרים המחלקתיים. סטודנטים בתארים מחקריים נדרשים להשתתף בלפחות 80% מהסמינרים.

תכניות הלימודים לתואר שני במחלקה:

תכנית מחקרית במחלקה ליחסים בינלאומיים
תכנית מחקרית במחלקה ליחסים בינלאומיים
תכנית לא מחקרית במחלקה ליחסים בינלאומיים
תכנית לא מחקרית במחלקה ליחסים בינלאומיים
תוכנית התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות
תוכנית התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות
תואר ראשון במשפטים ותואר שני ביחסים בינלאומיים
תואר ראשון במשפטים ותואר שני ביחסים בינלאומיים