המחלקה לממשל ורעיון מדיני

מידע כללי

מידע כללי

ראש המחלקה: ד"ר דורון נבות

מרכזת המחלקה: גב' מירי פיינרמן - אשובה

המחלקה לממשל ומחשבה מדינית באוניברסיטת חיפה היא מהמרכזים המובילים בישראל במחקר ולימוד של פוליטיקה השוואתית, פוליטיקה ישראלית, ומחשבה מדינית. חוקרי ומרצי המחלקה מתמקדים בנושאים העומדים בראש סדר היום המדיני והמחקרי בישראל ובעולם: התנהגות פוליטית ודפוסי הצבעה, שחיתות פוליטית, יחסים אתניים וזהות לאומית, טרור ואלימות פוליטית, הפרטה וגלובליזציה, פסיכולוגיה פוליטית, פדרליזם ושיטות משטר, חברה אזרחית, מוסר ואתיקה בעת קונפליקט, מגדר ומבנה המשפחה. במחלקה פועלים מומחים לנושאים אזוריים כגון המזרח התיכון, אמריקה ואירופה, ומזרח אסיה.

המחלקה מציעה מספר קורסים מרכזיים בתוכנית הלימודים הכללית של בית הספר ובהם קורסי המבוא בממשל ופוליטיקה, מבוא למחשבה פוליטית והמערכת הפוליטית הישראלית. סגל המחלקה ממלא במשך השנים האחרונות תפקידים מרכזיים בהוראת שיטות מחקר בבית הספר. אנו מדגישים את חשיבות הלימודים המתקדמים (לתאר מוסמך ודוקטור) ומעניקים כלי מחקר, כתיבה וחשיבה ביקורתית לסטודנטים שלנו לתואר בוגר (ראשון). תשומת לב מיוחדת להכשרתם וקידומם של התלמידים לתארים מתקדמים, תלמידים שהם משאב חשוב בקידום ההוראה והמחקר במחלקה, בבית הספר ובאוניברסיטה.

תוכניות

 לימודי דמוקרטיה
לימודי דמוקרטיה
 פוליטיקה של המזה
פוליטיקה של המזה"ת
  תואר שני מחקרי במחלקה לממשל
תואר שני מחקרי במחלקה לממשל
 תואר שני לא מחקרי במחלקה לממשל
תואר שני לא מחקרי במחלקה לממשל