יועץ מ"א בית ספרי: ד"ר יניב ריינגוורץ

מסלול זה יעמיק את היכרות התלמידים עם תחומי העניין של המחלקה הכוללים תיאוריות ביחסים בינלאומיים ומדיניות חוץ וביטחון. הלמידה מועשרת על ידי סמינרים וקורסים אינטראקטיביים. במסגרת הלימודים התלמיד/ה יכתוב תזה.

התואר מעניק מוסמך במדעי המדינה עם התמחות ביחסים בינלאומיים. 

מיד עם תחילת הלימודים יצוות מנחה זמני לכל סטודנט/ית חדשה/ה. התואר הינו בהתאמה אישית. יילמדו 4 קורסי חובה בהיקף של 16 שש"ס, וניתן לבחור קורסים בהיקף 12 שש"ס שש"ס לפי תחומי העניין והנחיצות, מבין כלל הקורסים הנלמדים בבית הספר למדעי המדינה.

משך הלימודים: שנתיים עד שלוש.

תנאי קבלה: 

מועמדים לקבלה תלמידים בעלי תואר ראשון אשר:

א .ציונם הממוצע הסופי במדעי המדינה, או בתחום מקביל בלימודי התואר הראשון, הינו 85 לפחות, וציונם בחוג השני לתואר בוגר לא יפחת מ-76. קבלת מועמדים בעלי ממוצע 76 בתחום מדעי המדינה תיבחן ע"י וועדת קבלה חוגית.

ב. מועמד שלמד במוסדות לימוד קודמים ששפת ההוראה בהם אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתו.

כמו כן יהיו מועמדים לקבלה בעלי תואר ראשון שלא למדו מדעי המדינה או תחום מקביל בלימודי התואר הראשון ואשר:

א. ציונם הממוצע בכל לימודי התואר הראשון הינו 85 לפחות, ולא פחות מ 76 בכל חוג.

ב. למדו קורס השלמה "מבוא למדע המדינה" בציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות.

ג. מועמד שלמד במוסדות לימוד קודמים ששפת ההוראה בהם אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתו.

למידע נוסף פנו אלינו:

גב' טליה אסבן –יחיעם

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון 04-8249093