המחלקה ליחסים בינלאומיים במשותף עם הפקולטה למשפטים מציעות תכנית לימודים משותפת שתעניק תואר ראשון במשפטים LLB ותואר שני ביחסים בינלאומים MA.
מטרת התכנית לאפשר לתלמידים מצטיינים מהפקולטה למשפטים, אשר יעמדו בדרישות ההשלמה ללימודי התואר השני בבית הספר למדעי המדינה, לרכוש ידע ולהתמקד בהתמחויות הכוללות תאוריה של יחסים בינלאומיים ומדיניות חוץ וביטחון.

בשנים האחרונות גדלה ההכרה בקרב בתי הספר למשפטים בעולם לחשיבות של הכשרה משפטית לא-פורמאלית לתלמידי משפטים. גוברת ההכרה בכך שכדי להיות משפטן טוב, צריך ללמוד לא רק רשימות חוקים ופסקי דין, אלא גם תיאוריות פילוסופיות על טבע המשפט ועל הבסיס העיוני של  ענפי המשפט השונים, כמו גם תיאוריות סוציולוגיות, כלכליות ואחרות. מטרת התכנית היא להעניק לתלמידים מצטיינים מהפקולטה למשפטים אפשרות לרכוש השכלה רחבה ביחסים בינלאומיים, שתעשיר הן את עולם הרוח שלהם באופן כללי, והן את הבנתם המשפטית. במסגרת התכנית ילמדו תלמידים אלה לקראת תואר שני ביחסים בינלאומיים במסגרת המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדעי המדינה, החל מהשנה השלישית ללימודיהם בפקולטה למשפטים. 

תנאי קבלה
תלמידים שהתקבלו לתואר ראשון במשפטים, עליהם יהא להשלים במהלך שנתיים ראשונות בלימודי המשפטים את קורסי ההשלמה כפי שנקבעו על ידי ועדת מ.א. הבית ספרית במדעי המדינה.

הקורסים הינם: מבוא ליחסים בינלאומיים, מבוא לממשל ופוליטיקה. השלמת קורסים אלה בציון ממוצע של 76 לפחות.
באישור ועדת מ.א. הבית ספרית במדעי המדינה יתקבלו ללימודי המוסמך של המחלקה ליחסים בינלאומיים וילמדו את מכסת השעות למוסמך במסלול ב‘ - ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית. בלימודים אלה ישתלבו התלמידים החל משנה ג‘ בלימודי המשפטים.
לימודי המוסמך יימשכו עד שנתיים — 4 סמסטרים.
* תלמידים שיבקשו להתקבל ללימודי המוסמך בתכנית מחקרית יידרשו להשלים קורס נוסף — שיטות מחקר.
קבלת תואר המוסמך ביחסים בינלאומיים מותנית בקבלת תואר ראשון במשפטים.

מידע נוסף באתר הפקולטה למשפטים.
פרטים נוספים במזכירות המחלקה ליחסים בינלאומיים: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.