ברכות לסטודנטים המצטיינים זוכי פרס דיקן הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר

outstanding students