ASTIR Research Group
Advanced Strategies and Technologies in International Relations


ראש הקבוצה: פרופ' בני מילר

מנהל הקבוצה: אופיר כפרי 

אודות הקבוצה:
קבוצת המחקר פועלת באדיבות המחלקה ליחסים בינלאומיים, בית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. במסגרת פעילותה מבקשת הקבוצה לבחון את השפעת טכנולוגיות חדשות על היחסים הבינלאומיים. בנוסף נבחנות השפעות הטכנולוגיה על אסטרטגיות ביחסים הבינלאומיים בתקופות שלום ומלחמה. קבוצת המחקר פועלת לפרסום מחקרים, סקירות וניירות עמדה בתחומים המוצגים תוך שיתוף פעולה עם חוקרים וגופי מחקר בישראל ובעולם.  

תחומי פעילות מרכזיים של קבוצת המחקר:    
ממדים תיאורטיים של אינטראקציה בין טכנולוגיה ליחסים הבין לאומיים.
לוחמה בלתי מאוישת ביחסים הבין לאומיים.
לוחמת חלל, נשק גרעיני והמערכת הבינלאומית.
לוחמת סייבר ותיאוריות ביחסים הבין לאומיים. 

מחקרים, סקירות וניירות עמדה בתהליך הכנה:
השפעת לוחמה בלתי מאוישת על מלחמות ועימותים בין מדינתיים
לוחמת חלל, נשק גרעיני ויציבות המערכת הבינלאומית
לוחמת סייבר ומעבר עוצמה הגמוני
הרתעה בלוחמת סייבר
גיאופוליטיקה של לוחמת סייבר 

חברים

מר אריאל כבירי, המחלקה ליחב"ל, אוניברסיטת חיפה.
גב' לנה יסאולוב, המחלקה ליחב"ל, אוניברסיטת חיפה.
גב' צביה ליטוצ'בסקי, המחלקה ליחב"ל, אוניברסיטת חיפה.

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2024. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE